Historien om BBK

Allt började på Bulltofta IF:s träningsplan Dalhem (Bakom fängelset i Kirseberg). Ungdomarna började ta över och springa ifrån de lite till åren komna. Några grabbar började att diskutera om det fanns något annat tidsfördriv, så att man helst kunde fortsätta att träffas inom idrottens område och ta tillvara på det goda kamratskapet.

Bowling kom på tal och det bestämdes att grabbarna skulle träffas på Östercentrum för att prova på lite spel i deras lilla fyrabanors hall. I den stora hallen (VM Hallen) byggdes det fyrtio banor som skulle vara färdiga till hösten när seriespelet skulle starta igen. Hallen (VM Hallen) skulle bli Malmös största och även Skandinaviens största och modernaste bowlinghall. Det gick även rykten om att det skulle bli Europas största.

Intresse för bowling var väckt och bowling var kul. Bowling var ju inomhus och inte beroende av väder eller kalla vindar som det ofta var ute på fotbollsplanerna. Efter träning eller seriespel kunde man slå sig ner vid borden och diskutera de strikar som man hade fått eller inte fått över en kopp kaffe, eller en öl eller två. Sagt och gjort bowling blev det och en klubb bildades för att kunna vara med från start till hösten när seriespelet började. Man tog kontakt med fotbollsklubbens styrelse om det gick och få ett lån på 500 kr för att starta upp en bowlingsektion, men där var det bara kalla handen som visade sig.

Hur som helst bestämde sig de 16 grabbarna att ett möte skulle hållas den 16 mars 1965, och denna dagen stiftades en bowlingsektion. Alla tyckte det var spännande och träningen blev populärare. Det gällde ju att bli så bra som möjligt för att komma med i något lag, allra helst A-laget.

En styrelse valdes och den blev följande:

Ordförande Bertil Magnusson
Sekreterare Sven-Erik Carlsson
Kassör Walter Karlbrand
Vice Ordförande Sixten Svärd
Suppleant Stig Nilsson
  Erik Nilsson
Matchledare Karl-Åke Blomqvist
UK Karl-Åke Blomqvist
Erik Nilsson
Sven-Erik Carlsson

Klubben skulle bli en sektion till fotbollsföreningen och skulle då heta “Bulltofta IF:s Bowlingsektion”. Tillägg för fotbollens bestämda stadgar gjordes och trycktes upp för inklistring i sista sidans pärm i häftet över stadgarna.

Färgen på tröjorna klubbades till gula med “Bulltofta IF” på ryggen i skrivstil och båge med o:et som ett bowlingklot. Byxor fick vänta till senare.

Den 1 juni 1965 kallades medlemmarna till ett möte i Bulltofta IF:s klubblokal på Kronetorpsgatan 29. Mötet skulle gälla de olika kostnaderna.

Man kom överens om att tröjorna skulle kosta 33 kr. Månadsavgiften skulle bli 40 kr, utom i augusti då den skulle vara 30 kr. Medlemsavgiften skulle kosta 14 kr. Licensen skulle kosta 14 kr, men löstes inte till alla då klubben endast skulle delta i seriespelet med två fyrmannalag. Vidare meddelades det att skåp till klot och matchkläder kunde hyras i bowlinghallen till en kostnad av 20 kr/säsong. Det meddelades också att kontrakt hade skrivits med bowlinghallen och att banorna 1-12 skulle användas till träning och banorna 5-8 skulle det spelas matcher på.

På mötet meddelades det även att bilersättning skulle betalas med 2 kr/mil av medpassagerarna till föraren vid bortamatcher.