Anmälan

Anmälan är stängd

Anmälan är bindande och efteranmälningar kan inte göras.

Skicka ett mail till formocupen@bulltofta.org med följande uppgifter:
  • Namn
  • Klubb
  • Klubbens ort
  • Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)
  • Eventuellt önskemål om starttid

OBS! Du kan inte själv bestämma din starttid, utan endast komma med önskemål.
Vi fördelar starttiderna efter hur långt du har att resa.

Startlistor presenteras här på hemsidan senast 17/12 2021, startavgiften betalas på plats den 6/1.

Sponsorer till Formocupen

Formo Sportpriser
Sponsor sedan 1970.

Ströms Bowlingshop
Sponsor sedan 2006

Bowltech
Sponsor sedan 2021

900 Global
Sponsor sedan 2021

DR Experten
Sponsor sedan 2021