Anmälan

Anmäl dig senast 13/12 2022. Anmälan är bindande och efteranmälningar kan inte göras.
Skicka ett mail till formocupen@bulltofta.org med följande uppgifter:
  • Namn
  • Klubb
  • Klubbens ort
  • Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)
  • Eventuellt önskemål om starttid
 

OBS! Du kan inte själv bestämma din starttid, utan endast komma med önskemål. Vi fördelar starttiderna i första hand efter hur långt du har att resa.

Startlistor presenteras här på hemsidan senast 17/12 2022, startavgiften betalas på plats den 6/1, kontant eller Swish.

Sponsorer till Formocupen

Formo Sportpriser
Sponsor sedan 1970.

Ströms Bowlingshop
Sponsor sedan 2006

Bowltech
Sponsor sedan 2021

900 Global
Sponsor sedan 2021

DR Experten
Sponsor sedan 2021